TR | EN
Kalite Komisyonu

06.07.2023 tarihinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde kalite çalışmalarını yürütmek üzere oluşturulan Kalite Komisyonunda aşağıda bilgileri yazılmış olan personel görevlendirilmiştir.

Komisyon Başkanı           : Ömer TANBERK

Komisyon Üyesi               : Sevinç ÇOLAK

Komisyon Üyesi               : Ufuk SALTAN

Komisyon Üyesi               : Mert IŞIK

Komisyon Üyesi               : Tahsin ÜNLÜCE

Komisyon Üyesi               : Murat KAHRAMAN

Aynı tarihte yapılan kalite komisyonu toplantısında üyeler ile Yükseköğretim Kalite Kurulu İzleme Programı hakkında görüşme yapılmış, iç ve dış paydaşların belirlenmesi çalışması tamamlanarak paydaşlarımız Bilgi İşlem Daire Başkanlığı web sayfasında Kalite başlığı altına eklenmiştir.

Teknik Rapor/Tutanak Formu için tıklayınız