TR | EN
Kalite Komisyonu

06.07.2021 tarihinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde kalite çalışmalarını yürütmek üzere oluşturulan Kalite Komisyonunda aşağıda bilgileri yazılmış olan personel görevlendirilmiştir.

Komisyon Başkanı           : Sevinç Çolak

Komisyon Üyesi               : Ufuk Saltan

Komisyon Üyesi               : Dilek Çelik

Komisyon Üyesi               : Mert Işık

Komisyon Üyesi               : Şirin Yöntem Akgün

Aynı tarihte yapılan kalite komisyonu toplantısında üyeler ile Yükseköğretim Kalite Kurulu İzleme Programı hakkında görüşme yapılmış, iç ve dış paydaşların belirlenmesi çalışması tamamlanarak paydaşlarımız Bilgi İşlem Daire Başkanlığı web sayfasında Kalite başlığı altına eklenmiştir.

Teknik Rapor/Tutanak Formu için tıklayınız