TR | EN
Misyon ve Vizyonumuz

Misyon

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilgi İşlem; politika ve stratejinin yapılandırılmasında etkin rol oynayarak yönlendirici olmak, var olan bilgi işlem ağ, yazılım ve donanım sistemleri altyapısını en verimli şekilde çalışır halde tutmak, teknolojiyi yakından izleyerek üniversitemiz idari ve akademik birimleri ile öğrencilerine hizmet verirken; teknolojik gelişmeleri, kullanıcı ihtiyaçlarını sistem ve bilgi güvenliğini, hizmetlerde, etkinlik, verimlilik, sürekliliği, kullanıcı ve çalışan memnuniyetini göz önünde tutmak, tüm birimlerimizi iyi bir bilişim altyapısına kavuşturmak, birimlerin ihtiyaç duyacağı temel yazılım ihtiyaçlarına destek vermektir.

 

Vizyon

Üniversitemiz öğrencileri ve çalışanlarının bilişim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanılabilmesi için ihtiyaç duyulan yazılım, donanım ve diğer bilişim hizmetleri ve altyapısı konusundaki gereksinimleri karşılayarak, üniversitedeki bilgi kaynaklarının bütünleşik bir yapıda oluşturulabilmesi için projeler üreten, daima güven duyulan, danışılan ve çözüm üreten kurumsal bir yapıyı oluşturmaktır.