TR | EN
Web Hizmetleri

ESOGÜ de, web sayfası hazırlamak için WIS (Web İçerik Sistemi) kullanılmaktadır. WIS kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgiye  http://wis.ogu.edu.tr adresinde yer verilmiştir. ESOGÜ’de akademik, idari birimler ve personele sağlanan web alanlarının hazırlanması ve kullanımı esnasında uyulması gereken kurallar ve temel ilkeler ‘Web Sayfası Hazırlama ve Yayım İlkeleri Yönergesi’ de yer almaktadır. Web sayfası oluşturulurken bu kural ve ilkelere uyulması gerekli ve önemlidir. Web alanı taleplerinde http://bidb.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/17/basvuru-formlari adresinde yer alan formlar incelenerek uygun olan form doldurulur, Ebys üzerinden Rektörlük Makamına gönderilir.