TR | EN
Web Hizmetleri

Web Sayfası Hazırlama ve Web Alanı Talepleri

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde, web sayfası hazırlamak için WIS (Web İçerik Sistemi) kullanılmaktadır. WIS kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgiye  http://wis.ogu.edu.tr adresinde yer verilmiştir. Üniversitemizde akademik birimler, idari birimler ve personele sağlanan web alanlarının hazırlanması ve kullanımı esnasında uyulması gereken kurallar ve temel ilkeler "Web Sayfası Hazırlama ve Yayım İlkeleri Politikası" nda yer almaktadır. Web sayfası oluşturulurken bu kural ve ilkelere uyulması gerekli ve önemlidir. Web alanı taleplerinde http://bidb.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/17/basvuru-formlari adresinde yer alan formlar incelenerek uygun olan form doldurulur ve Ebys üzerinden Rektörlük Makamına gönderilir.

 

Sosyal Medya Kullanımı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bünyesinde görev alıp, üniversitemizin resmi ve diğer sosyal medya hesaplarını yürüten personelimiz için; Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi 3.5.1.5 Maddesi'ne dayalı güvenlik tedbirleri kapsamında sosyal medya hesaplarının yönetimi ve kullanımına ilişkin kurallar "Sosyal Medya Kullanım Politikası" nda belirlenmiştir.