TR | EN
Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi
4.07.2022

Üniversitemiz ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi arasında  18.05.2022 tarihinde ''Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Yazılımı Projesi İşbirliği'' protokolü imzalanmıştır.  Bu protokole istinaden Üniversitemizde ''Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS)'' kullanılacaktır. ÜBYS, başta Personel Bilgi Sistemi, Öğrenci Bilgi Sistemi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi olmak üzere 34 farklı modül içermektedir. Geçiş süreciyle ilgili koordinasyonu Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde kurulmuş olan ÜBYS birimi gerçekleştirecektir.