TR | EN
BİDB ISO27001 Sertifikamız
25.10.2019

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 14/07/2019 tarihinde ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası almaya hak kazanmıştır.  Bu kapsamda Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Yer Sağlayıcılık Hizmeti, İçerik Sağlayıcılık Hizmeti, e-posta Hizmeti, Toplu İnternet kullanımı hizmeti, bilgi işlem ve yazılım hizmetleri, teknik destek hizmetleri ve Bilişim güvenliği hizmetleri ISO/IEC 27001:2013’e uygun olarak yürütülmektedir. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı kalite belgesi alan ilk Daire Başkanlığı olarak faaliyet ve hizmetlerini bu kalite sisteminin gerektirdiği standartta sürdürmeye devam edecektir.

ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) gereksinimlerini tanımlayan tek uluslararası denetlenebilir standarttır. Bu standart, bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ni (BGYS); kurmak, gerçekleştirmek, işletmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve iyileştirmek için bir model oluşturmak ve gereksinimleri belirtmek amacıyla hazırlanmıştır.

Güvenlik ihlallerinin etkilerini proaktif şekilde kısıtlayarak, riskin azaltılması ve iş sürekliliğinin sağlanması amacıyla kurulan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS); kurumun hassas ve kritik değer taşıyan verilerinin sistematik bir şekilde yönetilmesini sağlayan, yasal, fiziksel ve teknik kontrolleri içeren bir dizi politika ve prosedürlerden oluşur.

http://bidb.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/84/bidb-iso27001-sertifikamiz