TR | EN
Şirket Personeli E-posta Talebi
18.11.2016

Üniversitemizde çalışan Şirket Personelinin ESOGÜ’den e-posta ve kablosuz internet erişim şifresi almak için:

1-Çalıştığı birimde idari amiri tarafından https://destek.ogu.edu.tr adresinden talebin belirtildiği bir çağrı oluşturulması

2-Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Sistem Destek Grubuna şahsen başvuru yapması gerekmektedir.

 

Başvuru sırasında gerekli olan evraklar:

3-Kullanıcının Nüfus cüzdanının fotokopisi, ön ve arka yüzü

4-Çalıştığı birimden; kullanıcının adı, soyadı, TC kimlik numarasının da yazılı olduğu ve o birimde çalıştığını belirten bir resmi yazı getirmesi gerekmektedir.