WİS Web Sorumlularının Dikkatine
07.11.2016

Personel bileşeni kullanan sayfalar için, personelin kendisinin veri girişi yapabileceği bir yetkilendirme sistemi eklenmiştir.

Konuyla ilgili dokümantasyona bu bağlantıdan ulaşılabilir.